Obs! lyden på når videoen settes i gang

Union Tango og Grenland Tango
støtter vanskeligstilte tangodansere.

 

Siden oktober 2018 har Grenland Tangoklubb og Union Tango gått sammen om å gi økonomiske støtte til MUCAR i byen Rosario, Argentina. Dette er en frivillig organisasjon som huser blinde og svakssynte. Blant aktivitetene finnes det en tangogruppe. Støtten går til rehabilitering av det sanitære anlegg i lokalet. Ønsker du å bidra til dette prosjekt kan du sende din donasjon til Grenland Tangoklubb sitt Solidaritetsfond.

Din gave kan sendes til GTK Solidaritetsfond ved 

Sparebank 1:  2610.33.96661
eller VIPPS nr.: 509776
Begge merkes "MUCAR".