Union Tango og Grenland Tangoklubb
støtter vanskeligstilte tangodansere.

 

Siden oktober 2018 har Grenland Tangoklubb og Union Tango gått sammen om å gi økonomiske støtte til MUCAR i byen Rosario, Argentina. Dette er en frivillig organisasjon som huser blinde og svakssynte. Blant aktivitetene finnes det en tangogruppe. Støtten går til rehabilitering av det sanitære anlegg i lokalet. Ønsker du å bidra til dette prosjekt kan du sende din donasjon til Grenland Tangoklubb sitt Solidaritetsfond.